Stabilita výpletu

S nábojem Rohloff SpeedHub 500/14, který je vybaven 32-mi děrami, dosáhnete výrazně větší stability výpletu než u "běžného" výpletu s 36-ti paprsky. Totéž platí jak pro horská (MTB), tak pro tandemová kola. Tohoto výsledku je dosaženo symetrickým výpletem, při kterém jsou obě strany papsků napnuté stejnou silou. Další výhoda spočívá ve větším průměru náboje Rohloff SpeedHub 500/14, při kterém je použito dvakrát kříženého výpletu oproti "běžnému" třikrát kříženému výpletu.

Stabilita horského kolaStabilita výpletu pro horská kola

  • 32 paprsku
  • šířka náboje Rohloff SpeedHub 500/14 je 135 mm
  • symetrický výplet
  • rovnoměrné napnutí paprsků silou 963N (700N)

Stabilita tandemového kolaStabilita výpletu pro tandemová kola

  • 32 paprsku
  • šířka náboje Rohloff SpeedHub 500/14 je 135 mm
  • symetrický výplet
  • rovnoměrné napnutí paprsků silou 1206N (700N)