Mechanická účinnost náboje Rohloff SpeedHub 500/14

Náboj Rohloff SpeedHub 500/14 je konstruován tak, aby jeho mechanická účinnost byla co možná nejvyšší. Ve skutečnosti se pohybuje se v rozmezí 95 - 98% a to podle zařazeného převodu.

Mechanická úeinnost systému Rohloff SpeedHub 500/14Na grafu je znázorněné srovnání mechanické účinnosti náboje Rohloff SpeedHub 500/14, "přehazovačkového" systému a vícerychlostního náboje Shimano (Sram).